Κατ’ οίκον Εντερική Διατροφή (ΗΕΝ)

Η Εντερική Διατροφή στο σπίτι ενδείκνυται:

1. Για ασθενείς με άθικτο γαστρεντερικό σωλήνα, στους οποίους η από του στόματος διατροφή δεν είναι δυνατή, λόγω λειτουργικών ή δομικών αλλαγών του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα ή ανεπαρκούς λήψης από του στόματος για άλλους λόγους, οι οποίοι δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο:

  • – νευρολογικοί ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν (εγκεφαλικό επεισόδιο, ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που εξασθενούν την κατάποση, όπως η νόσος του κινητικού νευρώνων, σκλήρυνση κατά πλάκας)
  • – ασθενείς με μηχανική απόφραξη στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα (αχαλασία, όγκοι της ανώτερης γαστρεντερικής οδού, καλοήθεις στενώσεις του οισοφάγου)
  • – ορισμένοι ασθενείς με ανορεξία (σπάνια)

2.  Για ασθενείς με μερική εντερική ανεπάρκεια:

  • – ασθενείς με κάποιου βαθμού δυσαπορρόφηση που ωφελούνται από μία προ-υδρολυμένη δίαιτα (π.χ. ακτινική εντερίτιδα)
  • – ασθενείς που πάσχουν από χρόνια δυσθρεψία κατά τη διάρκεια διαφόρων ασθενειών
  • – ορισμένοι ασθενείς με γαστρεντερική ανεπάρκεια, π.χ. σύνδρομο βραχέος εντέρου, επωφελούνται από συμπληρωματική χορήγηση εντερικής σίτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ΗΡΝ είναι η προτιμότερη αντιμετώπιση της σοβαρής χρόνιας γαστρεντερικής ανεπάρκειας.
  • – ορισμένοι ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου

Μετά την επιλογή των ασθενών για εντερική διατροφή στο σπίτι, οι ασθενείς ή οι φροντιστές τους εκπαιδεύονται στο να αξιολογούν τη θέση του καθετήρα σίτισης και στο πως να διατηρηθεί η σωστή θέση του ασθενούς. Επίσης εκπαιδεύονται σχετικά με τη φροντίδα του καθετήρα σίτισης , του δέρματος και του σημείου εξόδου, τη διανομή και αποθήκευση του διαλύματος, το ξέπλυμα του καθετήρα και την προσθήκη φαρμάκων, όπως επίσης και τη συντήρηση και τη λειτουργία της αντλίας έγχυσης της εντερικής διατροφής, όπου είναι απαραίτητη.

  • – Αρχικά, για την πρόσβαση στη γαστρεντερική οδό χρησιμοποιήθηκαν ρινογαστρικός σωλήνας μικρής διαμέτρου, διαδερμική φαρυγγοστομία ή γαστροστομία που δημιουργήθηκε χειρουργικά ή νηστιδοστομία.
  • – Σήμερα η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG), η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία με νηστιδική επέκταση σωλήνα (PEG-J) ή η διαδερμική ενδοσκοπική νηστιδοστομία (PEJ) είναι οι πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις της γαστρεντερικής οδού για τη μακροχρόνια ΗΕΝ.
  • – Σε επιλεγμένους ασθενείς ο καθετήρας μπορεί να τεθεί υπό ακτινοσκοπική ή υπηχογραφική καθοδήγηση, με χρήση της μεθόδου Seldinger ή με λαπαροσκόπηση.

Ανάλογα με το σημείο σίτισης και την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα, μπορεί να επιλεγεί bolus ή συνεχής χορήγηση με αντλία. Θα πρέπει να παρέχεται περιοδική παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της διατροφής, της γενικής κατάστασης και της μεταβολικής κατάστασης.

> 40% των νοσηλευομένων ασθενών εμφανίζουν κακή θρέψη κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

> Οι ασθενείς με κακή θρέψη εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό επιπλοκών και λοιμώξεων και τελικά παρατείνεται η διάρκεια νοσηλεία τους, με συνέπεια να υπερδιπλασιάζεται το κόστος νοσηλείας, συγκριτικά με ασθενείς με καλή θρέψη.

> Η εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και η θρεπτική υποστήριξη όπου απαιτείται πρέπει να αποτελούν μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσηλευόμενων ασθενών.

* The European Nutrition for Health Alliance, Fight Against Malnutrition Congress, Οκτώβριος 2011