Κατ’ οίκον παρεντερική διατροφή (HPN)

Η παρεντερική διατροφή χορηγείται σε ασθενείς που δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες τους από το στόμα ή εντερικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των σοβαρών διαταραχών της γαστρεντερικής λειτουργίας. Πολλοί από τους ασθενείς είναι σε θέση να λάβουν κάποιες τροφές από το στόμα, που όμως δεν καλύπτουν πλήρως τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες των ασθενών ή για τη διατήρηση φυσιολογικού ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία του εντέρου θα βελτιωθεί βαθμιαία σε διάστημα κάποιων μηνών ή χρόνων και η HPN μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί ή να διακοπεί (4,5).

Οι κύριες ενδείξεις για HPN είναι οι εξής:

– σύνδρομο βραχέως εντέρου (80% των ενηλίκων ασθενών)

– διαταραχές της κινητικότητας του εντέρου

– επιμένουσα διάρροια / δυσαπορρόφηση

– συρίγγια γαστρεντερικού σωλήνα

Σε ενήλικες ασθενείς οι πιο συχνές υποκείμενες καλοήθεις παθήσεις περιλαμβάνουν:

– νόσο του Chrohn

– νόσο των μεσεντέριων αγγείων

– μετεγχειρητικές καταστάσεις / επιπλοκές

– χρόνια εντερική ψευδο – απόφραξη

– ακτινική εντερίτιδα

– κοιλιακό τραύμα

Η συνηθέστερη ένδειξη για την χορήγηση της παρεντερικής διατροφής παγκοσμίως είναι η σίτιση των ασθενών με ανίατο καρκίνο (εντερική απόφραξη που οφείλεται σε περιτοναϊκή καρκινωμάτωση), οι οποίοι δεν είναι σε θέση να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες τους με από του στόματος ή εντερικά μέσα και στους οποίους ο υποσιτισμός αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για θάνατο από ότι ο ίδιος ο καρκίνος.

Η HPN (παρεντερική διατροφή κατ’ οίκον) απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος καθώς και των επαγγελματιών υγείας εξοικειωμένων με τις μεθόδους της κατ’ οίκον χορήγησης παρεντερικής διατροφής, τις επιπλοκές και τη διαχείριση αυτών. Αυτό τον τομέα, της εξειδίκευσης στην διαχείριση της κατ’ οίκον χορήγησης παρεντερικής διατροφής, έρχεται να καλύψει η NEW MEDICAL.

Οι ασθενείς που θα λάβουν παρεντερική διατροφή κατ’ οίκον ή το οικογενειακό τους περιβάλλον θα εκπαιδευτούν και θα παρακολουθούνται από τους ειδικούς νοσηλευτές – τριες της NEW MEDICAL, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνικές της παρεντερικής διατροφής κατ’ οίκον και τις επιπλοκές της φροντίδας του καθετήρα, την προετοιμασία των υλικών πρόσμιξης (σάκοι παρεντερικής διατροφής, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κλπ) όταν χρειάζεται, τις τεχνικές έγχυσης και τις μεθόδους αποθήκευσης. Θα διδαχθούν και θα εκπαιδευτούν επίσης στο τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επιπλοκών. Όλοι οι κανόνες και οι αρχές της ΗΡΝ περιγράφονται σε ένα εγχειρίδιο γραπτών οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων βήμα – προς – βήμα οδηγιών για όλες τις διαδικασίες.

Η διαδικασία της εκπαίδευσης του ασθενή,  όπου είναι δυνατό, αλλά και του συγγενικού του περιβάλλοντος γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία, και το συγγενικό περιβάλλον θα πρέπει να την εφαρμόσει μόνο όταν νιώθουν ικανοί και σίγουροι. Σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν παρεντερική διατροφή στο σπίτι, θα πρέπει να επανεκτιμάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η μεταβολική, διατροφική και γενική τους κατάσταση.

Κατάργηση της ΗΡΝ από ασθενείς με εξαιρετικά κακή πρόγνωση και καμία ελπίδα βελτίωσης θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συζήτηση με τον ασθενή ή και το οικογενειακό περιβάλλον και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να επανεξετασθούν όλες οι άλλες θεραπείες, για να διασφαλιστεί ώστε δεν υπάρχει πιθανή ασυμβατότητα.